Rzecz o nawróceniu

Biada zuchwałej duszy, która sobie uroiła, że jeśliby od czasu Ciebie odejdzie, to ociupinę lepszego znajdzie. W którąkolwiek zwróci się stronę — wewnątrz tył, w bok, znowu do wnętrza przód — wszędzie jej pełnia dolega okrutnie. A na to samo Tyś spokojem. I oto jesteś blisko. I uwalniasz odkąd nieszczęsnego błądzenia, stawiasz nas na drodze Twojej, pocieszasz natomiast mówisz: „Biegnijcie — Ja was zawierać będę, Ja was powiodę, Ja was tam poniosę”Tajemnica grzechu: zagubienieBolesnym doświadczeniem, które naznacza koleje człowieka, jest błądzenie prowadzące aż do zagubienia. „Wszyscyśmy pobłądzili w charakterze owce, każdy z osobna z nas się obrócił w kierunku własnej drodze” (Iz 53,6). „Błądzili po pustych bezdrożach, aż do miasta zamieszkałego nie znaleźli drogi. Cierpieli pragnienie także zapędy oraz wygasało w środku nich byt” (Ps 107,4n). W świetle powyższych tekstów Pisma Świętego grzesznik jawi się jako podstawa podatna na złudzenia, wewnątrz których potrafi otrzymać uparcie, aż aż do tragicznego finału. Podobnie na sposób jeden z bohaterów powieści Goldinga — przedstawiciel kleru pouczający tytułową wieżę na kościele. Miasteczko zamiera wewnątrz strachu, wiedząc, że budowa dachu nie ma prawa wytrzymać. Obłęd zaślepionego wizjonera kończy się katastrofą: wieża wali się z hukiem, niszcząc dom modlitwy natomiast okoliczne domy, a on sam popada w środku obłęd.Grzech objawia się jako bajoński rytm do przepaści (wewnątrz przekonaniu, że podążam aż do krainy szczęścia) czy jako zagubienie na pustynnych bezdrożach. W pierwszym przypadku istota ludzka łamie sobie kości. Iluzja szczęścia albowiem jest wzorem kino wyświetlany na ścianie. Gdy VIP usiłuje wskoczyć w środku jego wnętrze, wali głową do wnętrza mur. Gdy bies stwarzał sakralny Antoniemu iluzje ponętnej kobiety do wnętrza jego pustelni, pozostawał niewzruszony. Zdawał sobie sprawę, że jest wciągany do wnętrza grę pozorów, która ma złamać jego rzetelność Bogu plus pobić nieustępliwe pragnienie podążania ścieżką Prawdy.W drugim przypadku — nieustannych zmian kierunku marszu na pustyni — homo sapiens pogrąża się wewnątrz rozpaczy, osamotnieniu również poczuciu bezsensu. Św. Augustyn po latach uznał, że pogoń zbyt tym, co wydawało mu się pięknem wartym zachodu, wyprowadziła go na manowce:W nawróceniu pierwszą sprawą jest decyzja własnego stanu. Człowiek potrafi latami torpedować udręka przeżytej katastrofy tudzież rozmieszczać sobie obecność na dnie przepaści. Pomaga mu w środku tym stosowanie najprzeróżniejszych „uśmierzaczy”, które pozwalają negacja logiczna odbierać pogruchotanych kości. Te środki zaradcze coraz z większym natężeniem pustoszą eteryczny forma życia człowieka, zamieniając go w snujące się widmo. Ich urozmaicony wachlarz sprowadza się do wszelkiego rodzaju stanów amoku, które odrywają człowieka od czasu jego własnego serca, oraz tym samym od momentu Boga, Źródła Prawdy.W doświadczeniu grzechu i jego gorzkich owoców dominują u ludzi wierzących również pragnących nawrócenia trzy postawy. Pierwsza to poczucie słabości zaś niemocy autentycznego powrotu do Boga. Lęk, że nigdy nie uda mi się zdobyć ogromnego dystansu, który wyznacza moje racja dalekie odejście. Być przypuszczalnie owo właśnie pomiar stało się udziałem Judasza, jaki do wnętrza swoim osamotnieniu uznał, iż nie istnieje w tym momencie fortel powrotu. Zbyt hen odszedłem, bym był do wnętrza stanie oznajmić: cała wstecz!Druga wygląd owo ogromne impresja winy, odbierające uniesienie do życia a powaga aż do siebie. Człowiek faktycznie niesłychanie koncentruje się na własnym upadku, że jego ciemno przysłania mu dobroczynność Boga.Czasem w środku prawdziwym przeżyciu żalu wewnątrz grzechy przeszkadza psychiczne impresja winy, do wnętrza którym w centrum uwagi jesteśmy my sami. Cierpimy, iż spośród powodu naszych pomyłek i złych wyborów ucierpiało nasze dobre imię. Jak mogłem znajdować się taki nienormalny? Jak mogłem owo sprawić? Jak mogłem owo oznajmić?Trzecia zachowanie się to ochota zrobienia gruntownego porządku wewnątrz swoim życiu moralnym również religijnym oparta często na wierze, iż całokształt da się przepracować plus uleczyć własnym, konsekwentnym wysiłkiem. Radykalizm poprawy siebie płynie uważasz niejednokrotnie spośród lęku przedtem zatratą siebie do wnętrza grzechu, jeślibym zaniedbał duchowej pracy. Być może ta figura rodzi się z poczucia, iż pod warunkiem mam wypracować na Bożą czułość, muszę uwidocznić się odpowiednią żarliwością, która przywróci mi Bożą aprobatę.Odrębnym problemem jest pozbawienie myślenia o nawróceniu jako drodze, na której do końca życia będzie się do wnętrza człowieku dokonywała wewnętrzna przemiana. Nie ma skoro takiego momentu, do wnętrza którym moglibyśmy rzec: — Dziękuję Ci, Boże, że jestem no tak doskonały. Przypowieść o celniku natomiast faryzeuszu stanowi uwaga przed postawą definitywnego zwycięzcy wewnątrz duchowych bojach.Poszukajmy w słowie Bożym tropów wiodących do odkrycia Bożego pomysłu na gruntownie przeżyte nawrócenie.Zachwyt, który rodzi się wewnątrz duszy Augustyna, ma swoje podłoże w odkryciu zasadniczego na rzecz chrześcijańskiego rozumienia nawrócenia faktu: Bóg przychodzi do grzesznika, ażeby rozdziawić mu oczy na talia, do wnętrza jakim się znajduje. Przychodzi, aby podnieść go na własnych rękach spośród piekła, aż do którego zabłądził.Ewangeliczną ilustracją Boskiej obecności pod grzeszniku jest mecz z Samarytanką (J 4,1–42). Życie tej kobiety jest nadzwyczaj mocnym obrazem ludzkiego zagubienia. „Miała pięciu mężów” — nie kochanków, wszak mężczyzn, u których pragnęła odnaleźć szczęście. Błąka się na miarę w zaklętym kręgu, kluczy po pustyni do wnętrza rozpaczliwym oczekiwaniu, iż tym co do jednego się uda, iż znajdzie właściwego mężczyznę, bodziec, które ją napoi. Rozmowa z Jezusem pomaga odsłonić bolesną ranę jej serca. Może wykopać własne zagubienie, negacja logiczna czując się przy tym potępioną. Droga przychodzi do Samarytanki, rozpościera się u jej poranionych bezzwłocznie na oślep stóp. Tą drogą będzie mogła obrać kierunek aż do „miasta zamieszkałego” (Ps 107,5).Pozostając u Ojca, jest Chrystus prawdą zaś życiem; oblekając się wewnątrz kości, stał się drogą. Nie powiedziano ci: „Pracuj także szukaj drogocenny, abyś doszedł aż do prawdy oraz życia”. Nie owo ci powiedziano. Wstań, leniwcze, wybieg sama aż do ciebie przyszła i śpiącego obudziła cię ze snu, oby cię ano obudziła! Wstań i chodź!

Słownik tłumaczy, że nawrócenie polega na uznaniu zła, które się popełniło a podjęciu decyzji o tym, ażeby tego negacja logiczna powtarzać. Oczywiście to słuszne, jakkolwiek w środku Piśmie św. greckie słowo oznaczające nawrócenie, metanoia, ma o wiele szersze znaczenie. Oznacza ono zmianę myślenia, która spośród kolei prowadzi do zmiany sposobu działania i reagowania w środku naszym życiu. Przed Chrystusem nawrócenie oznaczało powrót aż do przestrzegania Prawa – aplauz tego, co ono mówi, tudzież stanięcie w środku posłuszeństwie w obliczu niego. Ale Jezus, rozpoczynając swoją publiczną działanie, powiedział: „Nawracajcie się i wierzcie wewnątrz Ewangelię”. On sprawił, że te dwie aspekty – Prawo natomiast wyznanie – syzyfowy się jednością, natomiast nawrócenie miało od tej chwili mienić negacja logiczna tyle przeświadczenie ku tyłowi, ile pójście do przodu. Dobra Nowina jest czymś, w środku co wkraczamy przez wiarę. To wymowa głosili później apostołowie do wnętrza dniu zesłania Ducha Świętego: „Nawróćcie się – powiedział aż do nich Piotr – tudzież niech wszystek z was ochrzci się w sława Jezusa Chrystusa na absolucja grzechów waszych, zaś weźmiecie do wnętrza darze Ducha Świętego” (Dz 2, 38). Co dlatego składa się na nasze nawrócenie? TRZY KROKI DO NAWRÓCENIA1. Przyjęcie zbawczej miłości Jezusa Chrystusa, przyjęcie decyzji o przyjęciu Go jako swojego Pana również życiu jako Jego uczeń. Jednocześnie jest owo największe badanie wolności, jaka jest nam dana. 2. Żal za grzechy. Grzech owo nieposłuszeństwo poniżej Boga, tak więc powinniśmy współczuć, jak go popełniamy. Jednak zgryzota z powodu grzechów owo nadal nie nawrócenie – jest przedtem tylko uczta życia, wewnątrz którym negacja logiczna ma nuże potępienia. Nie chodzi z tej przyczyny o czucie smutku (samo do wnętrza sobie destrukcyjne), lecz o boleść, który prowadzi do przemiany serca. Spowiedź jest wyrazem nawrócenia plus jest konieczna aż do tego, abyśmy mogli zawrzeć do porządku naszą relację z Bogiem, w następstwie tego ten sakrament jest dla nas wielkim darem. Uczciwe przyznanie się tudzież wyznanie naszych grzechów rozpoczyna się od momentu pracy Ducha Świętego w nas, który prowadzi do przyjęcia przebaczenia także aż do przemiany naszego serca.Jednak wiele osób wyznaje stale te same grzechy tudzież negacja logiczna widzi żadnej poprawy. Wierzy, że zostały im one przebaczone, niemniej jednak jest jakaś zapora, która nie pozwala im zezwolić mocy nawrócenia. A to naprowadza nas na trzecia część dyscyplina nawrócenia.3. Uwolnienie od czasu zwodzenia. Częścią każdego grzechu jest zwodzenie, co Jezus potwierdził na krzyżu, mówiąc: „Ojcze, przebacz im, bo negacja logiczna wiedzą, co czynią”. Po ludzku wiemy pod dostatkiem do licha plus trochę, ażeby pozwolić odpowiedzialność za wszelkie zło, jakie uczyniliśmy. Jednak nie jesteśmy aż do końca świadomi tego, co pociąga wewnątrz sobą nasz grzech. Nie rozumiemy wewnątrz pełni, jak niesłychanie obrażamy Boga, kiedy ranimy samych siebie dodatkowo kiedy ogromnie szkodzimy innym. Gdybyśmy to zobaczyli, o wiele mniej byśmy grzeszyli. A negacja logiczna widzimy, więc iż ojciec kłamstwa przyczynia się (za pośrednictwem to znaczy prosto spośród mostu) do naszego grzechu. Zachęcam do niesłychanie ważnej refleksji: na kształt łgarstwo także zwodzenie złego ducha działa do wnętrza moim życiu. Ta świadomość jest niezmiernie istotna, ponieważ wystawienie pokus na światło Boże jest dla nas drogą aż do wolności do wnętrza Chrystusie.NA WŁASNEJ SKÓRZE… 40 lat temu, do wnętrza 1970 r. tenże doświadczyłem chrztu w Duchu Świętym zaś spotkałem Jezusa. Zacząłem wobec tego odczytywać Pismo św. natomiast kiedy przeczytałem Nowy Testament – uświadomiłem sobie, że wiele spośród niego nie rozumiem. W kto wyjście ci wszyscy ręce do pracy, o których jest wystąpienie w Ewangelii, byli uwalniani przy użyciu Jezusa z mocy złego ducha? Jednak był we mnie poprzednio Duch Święty, tedy wiedziałem, że owo, co czytam, jest prawdą.Niedługo nadal przyjechał aż do mnie mój kompan, który był wtedy do wnętrza seminarium, zaś powiedział, że w ciągu spotkania modlitewnego modlono się w ciągu niego także został uwolniony. Nie rozumiałem, co puder na myśli. Powiedział mi, iż puder temat z masturbacją – wyznawał to, rozmawiał o tym problemie z kierownikiem duchowym, stosował się do wszystkich jego wskazówek, lecz przez cały czas był stosowny tym grzechem. Wtedy pomodlono się wewnątrz niego także… współcześnie jest wolny. To mnie zszokowało! Pomyślałem, iż o ile to zgodność spośród rzeczywistością, owo wiele rzeczy do wnętrza moim życiu wymaga takiej modlitwy, także jest do tej pory obfitość innych ludzi, którym wolno by w ten procedura pomóc. I naprawdę, metodą prób plus błędów, zacząłem zabiegać umiłowany pod adresem uwolnieniu.Kilka lat po doświadczeniu chrztu w Duchu Świętym odczułem, że potrzebuję wciąż więcej uzdrowienia. I owszem, Bóg okazał mi łaskę plus pewne osoby modliły się zbytnio mnie, abym mógł doświadczyć wewnętrznego uzdrowienia w relacji z moim ojcem. Owoce tej modlitwy mnie zaskoczyły – zauważyłem, że jest we mnie więcej odwagi, kiedy mówię do dużych grup ludzi. Nie byłem w tej chwili no zamknięty również intensywnie myślący na sobie. Zrozumiałem później, iż Bóg ma pomysł w obliczu naszego życia, natomiast taki koncepcja ma ponadto szatan. To on chciał, abym żył trafny lękiem a przenigdy nie podjął tego, co przeznaczył mi Bóg. Dlatego doszedłem do wniosku, iż potrzebuję uzdrowienia na głębszym poziomie tudzież… uwolnienia. NIE TYLKO KRĘGOSŁUP Gdy w środku 1985 r. pojechałem na konferencję – Pan zaczął kruszyć moje serce. Wiernie służyłem Panu, byłem liderem wspólnoty, robiłem całokształt, co do mnie należało, i postępowałem poprawnie, lecz… moje serce oziębło. Zawsze myślałem o sobie jako o synu marnotrawnym, który powrócił aż do domu Ojca, niemniej jednak w tamtym miejscu Pan Bóg zaczął mi akcentować także grzechy „starszego brata”. Bóg po cios dodatkowy skruszył moje napęd a doprowadził mnie do łez. Dzięki tym doświadczeniom powstała moja pierwsza publikacja – „Powrót starszego brata”, która mówi o grzechach serca, o osądzie, o krytyce oraz poczuciu wyższości.Podczas konferencji spotkałem pewnego księdza, o którym wiedziałem, że modli się o uwolnienie. Pomyślałem sobie: A, co w tamtym miejscu, pójdę aż do niego. Najbardziej skłonił mnie do tego udręka kręgosłupa, który nagminnie dokuczał mi przed różnymi ważnymi wydarzeniami, tedy także natomiast wtedy.Gdy w ciągu tej modlitwy przedstawiciel kleru mnie zapytał, co mi się przydarzyło – odpowiedziałem spontanicznie, nie tyle z głowy, co z serca, że w środku pierwszej klasie zostałem upokorzony przed całą klasą. Wtedy poprowadził nade mną modlitwę uwolnienia plus wyrzeczenia się zła. Kiedy stanął wewnątrz autorytecie Jezusa, sprzeciwiając się szatanowi – poczułem, iż jest garść w obrębie mnie, co uważałem w środku ilość siebie samego, zaś obecnie to ze mnie wychodzi! I gwałtownie stałem się wolny. Ksiądz nazwał to „ociupinę” odrzuceniem, wskutek tego wyrzekłem się odrzucenia, tudzież Pan mnie uwolnił. Zobaczyłem w takim razie, tak jak czynów wewnątrz moim życiu było popełnionych spośród lęku przed odrzuceniem – wzorem wiele zamknięcia się wewnątrz sobie, chronienia samego siebie, jakim sposobem wiele egoizmu... Myślę, iż ów przypadek pomoże nam rozeznać się, dlaczego ujście od momentu zwodzenia prowadzi nas do nawrócenia. To kłamstwa, w które uwierzyliśmy tudzież które nosimy do wnętrza sobie –sprawiają, że jesteśmy zamknięci plus nie umiemy przystać miłości Boga. Już samo noeza tego, co jest do wnętrza naszym sercu – daje wolność. Czasem to, co w sobie nosimy, wydaje się naszym przyjacielem. Niektórych rzeczy trzymamy się kurczowo, zatem wyrzeczenie się ich prawdopodobnie ogłaszać się nam ryzykowne. Tak się do nich przyzwyczailiśmy, iż boimy się, jacy będziemy, kiedy odrzucimy to wszystko. Dlatego musimy pytać Boga o odkrycie prawdy o nas – zaś prawdziwość wyzwala!

Komentarze

Popularne posty